Privacybeleid

Invoering

Onze webshop, www.olcaygulsen.com (onze website of wij) zal bepaalde persoonsgegevens verwerken. We waarderen de privacy van onze klanten en gebruikers (gebruikers of u) en zetten ons in voor de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij nemen alle wettelijk verplichte maatregelen in acht bij de verwerking en bescherming van persoonsgegevens, zoals vereist door de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (“AVG”).

Dit privacybeleid is bedoeld om u te informeren over hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken door uw gebruik van deze site, inclusief alle gegevens die u via de site verstrekt wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, een product koopt of deelneemt aan een wedstrijd. Dit privacybeleid informeert u ook over uw wettelijke rechten onder de AVG.

Wij wijzen u erop dat wij niet de intentie hebben om persoonsgegevens te verzamelen van Gebruikers jonger dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Aangezien we niet kunnen verifiëren of een gebruiker ouder is dan 16 jaar, raden we ouders ten zeerste aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen.

Het is belangrijk om dit privacybeleid samen met onze gebruiksvoorwaarden en algemene voorwaarden te lezen. We raden u aan dit privacybeleid, de gebruiksvoorwaarden en de algemene voorwaarden aandachtig te lezen.

Inhoud

Persoonlijke gegevens die we verzamelen
How we use your personal data
Failure to provide personal data
Rechtsgronden voor verwerking
Hoe we uw persoonsgegevens delen en met wie
Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren
Beveiliging van uw persoonsgegevens
Uw wettelijke rechten
Wijzigingen in dit privacybeleid

U hebt te allen tijde het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (“APG”), de Nederlandse toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/). We zouden het echter zeer op prijs stellen als we de kans krijgen om eerst uw zorgen weg te nemen, voordat u besluit om APG te benaderen. Neem contact op via info@olcaygulsen.com.

Houd er rekening mee dat dit privacybeleid niet van toepassing is op websites van derden die via links, sociale plug-ins of applicaties met deze site zijn verbonden. Als u op dergelijke links klikt, kunnen derden mogelijk gegevens over u verzamelen of delen. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een veilige en zorgvuldige manier met uw persoonsgegevens omgaan, aangezien wij geen controle hebben over deze websites en niet verantwoordelijk zijn voor hun privacybeleid. We raden u daarom aan het privacybeleid van deze websites te lezen voordat u op links klikt of de websites gebruikt die via dergelijke links worden geopend.

We wijzen er specifiek op dat de Site plug-ins voor sociale netwerken bevat. Wanneer u een sociale netwerkknop op de Site gebruikt, houd er dan rekening mee dat informatie rechtstreeks van uw apparaat naar de exploitant van het betreffende sociale netwerk kan worden overgedragen. We hebben geen controle over de gegevens die door de plug-in worden verzameld. Als u bent ingelogd op een sociaal netwerk, kan naar uw gebruik van de Site worden verwezen en wordt dit bekend door een dergelijk sociaal netwerk. Als u de plug-ins gebruikt, bijvoorbeeld door op “Vind ik leuk”, “Volgen” of “Delen” te klikken of door een opmerking in te voeren, kan dergelijke informatie automatisch worden weergegeven in uw sociale netwerkprofiel. Even if you are not logged in on your social network account, it may be possible that the plug-ins transmit your IP address to the social network operators. Houd hier rekening mee bij het gebruik van onze diensten en raadpleeg en begrijp het privacybeleid van elk sociaal netwerk voordat u deze site verder bekijkt.

Persoonlijke gegevens die we verzamelen

Persoonlijke gegevens, of persoonlijke informatie, betekent alle informatie over een persoon aan de hand waarvan die persoon kan worden geïdentificeerd. In order to provide our services, we may collect, use store and transfer personal information about you.

Door onze site te bezoeken, producten te kopen, u aan te melden voor onze nieuwsbrief, deel te nemen aan een wedstrijd, contact met ons op te nemen of anderszins diensten te gebruiken, verstrekt u ons bepaalde gegevens. Deze gegevens kunnen persoonsgegevens omvatten zoals:

Voornaam en achternaam;
E-mailadres;
Telefoon nummer;
postcode/postcode;
Straatnaam + nummer;
Stad;
Regio;
land en
Betalingsdetails.

Verder maakt onze site gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om functionaliteit te bieden en om u te herkennen op verschillende diensten en apparaten. U kunt uw browser instellen om cookies (deels) uit te schakelen of te weigeren. For more information about cookies, please make sure to read the Terms of Use, which include information about our Cookie Policy.

Hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken

We bewaren en gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen wanneer de wet ons dat toestaat. Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

U registreren als nieuwe klant en uw bestelling afhandelen

We zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken bij het uitvoeren van uw bestelling. Indien het voor een goede afhandeling noodzakelijk is, kunnen wij uw gegevens aan derden verstrekken. (Zie het gedeelte getiteld “6. Hoe we uw gegevens delen en met wie” hieronder).

Contact met u opnemen voor zaken met betrekking tot uw bestelling

We zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken om contact met u op te nemen over zaken met betrekking tot uw bestelling.

Onze relatie met u beheren

We zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken om contact met u op te nemen, bijvoorbeeld met updates over onze Algemene Voorwaarden, Gebruiksvoorwaarden en Privacybeleid.

Om u in staat te stellen deel te nemen aan een wedstrijd, prijstrekking of soortgelijke evenementen

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om deelname aan een prijsvraag, prijstrekking of soortgelijke evenementen mogelijk te maken.

Om u te informeren over onze producten, diensten, acties en evenementen

Om geïnteresseerden in onze producten en/of diensten te informeren hebben wij een nieuwsbrief. De nieuwsbrief is op gebeurtenissen gebaseerd, wat betekent dat deze wordt verzonden wanneer bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden (zoals de lancering van een nieuw product). Uw e-mailadres wordt alleen met uw uitdrukkelijke toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

De nieuwsbrief is gericht op het stimuleren van betrokkenheid en kan informatie bevatten over nieuwe producten, promoties en evenementen. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden voor onze nieuwsbrief. Verder kunnen we ook direct marketing gebruiken om contact op te nemen met onze bestaande klanten met betrekking tot onze producten en/of diensten, inclusief promoties en daarmee samenhangende evenementen. Elk bericht bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Afhandeling van vragen die u ons per e-mail stuurt

Als u ons een e-mail stuurt met een vraag, gebruiken wij uw persoonsgegevens om uw e-mail volledig te beantwoorden en correct af te handelen.

Onderzoek en ontwikkeling

We zijn altijd op zoek naar manieren om onze site te verbeteren. We kunnen informatie gebruiken over hoe gebruikers onze site gebruiken en kunnen gezamenlijk het gedrag van de gebruiker analyseren.

Zorgen voor naleving van de wet

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, of waar dit nodig is om onze wettelijke rechten en belangen te beschermen (bijvoorbeeld het innen van schulden aan ons).

Het niet verstrekken van persoonlijke gegevens

Wanneer we persoonsgegevens moeten verzamelen op grond van de wet of volgens de voorwaarden van een overeenkomst die we met u hebben, en u de gevraagde gegevens niet verstrekt, kunnen we mogelijk de overeenkomst die we met u hebben of proberen aan te gaan niet uitvoeren (bijv. om u producten te leveren die u wilt bestellen). Als dit het geval is, moeten we mogelijk de bestelling die u bij ons hebt geplaatst annuleren, maar we zullen u op de hoogte stellen als dit het geval is.

Rechtsgronden voor verwerking

Wij baseren ons op de volgende rechtsgronden voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

Uitvoering van een overeenkomst met u.
We hebben uw persoonlijke gegevens nodig om u te kunnen registreren als nieuwe klant, om uw bestelling op de Site uit te voeren, om contact met u op te nemen voor zaken met betrekking tot uw bestelling, om u te informeren over bepaalde promoties en evenementen, om vragen te behandelen die u ons stuurt door e-mail en om onze relatie met u te beheren.

Expliciete toestemming van u.
Voor het abonneren op de nieuwsbrief zullen wij expliciete toestemming vragen.

Noodzakelijk voor onze gerechtvaardigde belangen.
We hebben uw persoonlijke gegevens nodig voor onderzoek en ontwikkeling, voor direct marketingdoeleinden en om onze wettelijke rechten en belangen te beschermen.

Noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
We hebben uw persoonlijke gegevens nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en om u op de hoogte te houden van wijzigingen in onze algemene voorwaarden, gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid.

Hoe we uw persoonsgegevens delen en met wie

Voor de doeleinden zoals beschreven onder 3. is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken.

Om uw bestelling uit te voeren, moeten wij uw persoonsgegevens verstrekken aan partners die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, zoals betalingsproviders en transportbedrijven. Verder is het mogelijk dat we persoonlijke gegevens moeten verstrekken aan derden die ons helpen met de Site, bijvoorbeeld hostingproviders, e-maildiensten, enz.

Wij eisen van alle derden dat zij de veiligheid van uw persoonsgegevens respecteren en deze in overeenstemming met de wet behandelen. Wij werken alleen samen met partners die naar onze mening ook een degelijk privacybeleid voeren. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat eisen wij ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. We staan ​​onze partners niet toe om uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden te gebruiken en staan ​​hen alleen toe om uw persoonlijke gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. In uitzonderlijke omstandigheden, zoals in het geval van een vermoeden van fraude of misbruik van de Site, kunnen we persoonlijke gegevens overhandigen aan de bevoegde autoriteiten om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, om het beleid van overeenkomsten af ​​te dwingen en/of om onze Gebruikers of het publiek tegen schade of illegale activiteiten.

In alle gevallen waarin we persoonlijke gegevens delen met een derde partij, beperken we het gebruik van dergelijke persoonlijke gegevens strikt tot de hierboven beschreven doeleinden en rechtsgronden.

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

We zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor uw persoonlijke gegevens worden verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico op schade door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking van uw persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken en of we die doeleinden op andere manieren kunnen bereiken, en de toepasselijke wettelijke vereisten.

De belastingdienst vereist dat we bepaalde basisgegevens (bijvoorbeeld transactiegegevens) zeven (7) jaar in onze administratie bewaren voor belastingdoeleinden. Meer informatie kunt u vinden door rechtstreeks contact op te nemen met de belastingdienst.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

We hebben veiligheidsmaatregelen getroffen om de kans op misbruik, verlies en ongewenste openbaarmaking van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te verkleinen.

vOnze medewerkers en zakenpartners verwerken uw persoonsgegevens alleen in opdracht van ons en hebben een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures ingesteld om inbreuken op persoonsgegevens aan te pakken en zullen u en de toepasselijke regelgevende instantie op de hoogte stellen van een dergelijke inbreuk waar we wettelijk verplicht zijn dit te doen.

Uw wettelijke rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U heeft het recht om:

Toegang tot uw persoonlijke gegevens
Verzoek om correctie van uw persoonlijke gegevens
Verzoek verwijdering van uw persoonsgegevens
Bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
Verzoek beperking van uw persoonsgegevens
Vraag de overdracht van de persoonlijke informatie aan
Uw toestemming op elk moment intrekken (opt-out).

Kinderen die toestemming hebben gekregen van hun ouder/wettelijke voogd om de Site te gebruiken, hebben dezelfde rechten als volwassenen over hun persoonlijke gegevens.

Wij respecteren uw recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens waarover wij beschikken.
Als u een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via info@olcaygulsen.com. Houd er rekening mee dat we, om fraude en misbruik te voorkomen, mogelijk specifieke informatie van u moeten vragen om ons te helpen uw identiteit te bevestigen en uw recht op toegang te verzekeren (of om andere rechten uit te oefenen zoals hierboven vermeld). We kunnen ook contact met u opnemen om u om meer informatie te vragen met betrekking tot uw verzoek. Wilt u inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, voeg dan een kopie van het betreffende cookie toe. U vindt de cookie in uw browserinstellingen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd te wijzigen. We raden u aan dit privacybeleid regelmatig te bekijken, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 8-11-2018.